Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Generalforsamling - UDSAT

I henhold til vore vedtægter skal ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Og indkaldelsen skal udsendes senest 4 uger før.

Til medlemmer af ETICS-DK

Vi står jo i en helt ekstraordinær situation!

Hos ETICS-DK følger vi udviklingen af Corona (COVID-19) nøje, og følger myndighedernes anbefalinger. Vi vil derfor tage de nødvendige forholdsregler for at minimere risikoen for smitte.

Som vi skrev tidligere ville i høre fra os igen.

Vi har truffet beslutningen – vi udsætter afholdelsen af vor generalforsamlingen.

Lige nu har vi intet bud på en ny dato for afholdelse.

Rent juridisk betyder det:

 • at den siddende bestyrelse fortsætter
 • at godkendelse af det reviderede regnskab udskydes til en ny generalforsamling er afholdt
 • at den nye Ordinære Generalforsamling vil blive indkaldt med 4 ugers varslingsfrist

Pas godt på jer selv derude.

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Som tidligere varslet afholdes den ordinære generalforsamling

Mandag den 20. april 2020 – klokken 10:00

Generalforsamlingen afholdes på HUSET, Hindsgavl Allé 2,5500 Middelfart

10:00 – 12:00 Generalforsamling

12:00 – 12:30 Frokost

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmeoptæller.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab med revisionspåtegning til godkendelse. *)
 4. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for indeværende regnskabsår, til orientering. **)
 5. Fastsættelse af kontingent. **)
 6. Behandling af indkomne forslag.
  Bemærk – at forslag skal være foreningen i hænde senest 15. marts 2020.
 7. Valg af bestyrelse i henhold til § 11.
  Morten H Larsen Skalflex A/S modtager genvalg
  Claus Bernd Høgdal Alfix A/S modtager genvalg
  Tage Ludvigsen STO Danmark modtager genvalg
  Øvrige interesserede – også som kandidater til suppleantposter – opfordres til at melde ind.
 8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
 9. Valg af kritisk revisor, blandt foreningens medlemmer.
 10. Eventuelt.

*) Regnskab 2019 er vedhæftet indkaldelsen sendt på mail.

**) Budget og aktiviteter 2020 er vedhæftet indkaldelsen sendt på mail. Kontingenter afhænger at det aktivitetsniveau vi måtte vælge. Der er i forslaget ikke regnet med at der opkræves ekstraordinære bidrag. Der forudsættes at der tæres på egenkapitalen. Dette er naturligvis til debat.

 

Hvert ordinært medlem har én stemme. Fuldmagt til at møde og stemme kan gives til et andet medlem. Dog kan et medlem kun repræsentere ét medlem ifølge fuldmagt.

Associerede medlemmer har ikke stemmeret i foreningen.

 

Tilmelding!
Det er lige nu for tidligt at sætte en tidsfrist på tilmeldinger!