Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Aktuelt

Generalforsamling 2020 – flyttet til 2021

Ved en Urafstemning har de ordinære medlemmer besluttet følgende:

• Dette års generalforsamling springes over, og generalforsamlingen i april 2021 vil være for en toårig periode.

• Den nuværende bestyrelse bliver siddende frem til Generalforsamlingen i april 2021.

• Bestyrelsen bemyndiges til at opkræve det ordinære kontingent – grundsatsen - for ordinære og for associerede medlemsvirksomheder.

• De tidligere igangsatte opgaver i Teknisk Udvalg, skal straks sættes i gang igen, således de kan afsluttes inden næste års Generalforsamling.

Forslaget blev godkendt den 21. august 2020

Bliv medlem

Interesseret i et medlemskab?
Firmaer, der er etableret i Danmark, og som er producenter eller leverandører/forhandlere af komplette systemer til udvendig facadeisolering med puds kan søge om medlemskab af brancheforeningen.

Virksomheder, underleverandører, rådgivere og personer eller institutioner, hvis virksomhed skønnes at være af betydning for branchen kan søge om optagelse som associeret medlem
Læs mere om medlemskab

Om ETICS-DK

Brancheforeningen for Eksterne Facade Isolerings Systemer er oprettet ved en stiftende generalforsamling den 13. november 2015.

Det er foreningens formål, at fremme medlemmernes fælles interesser.

Læs mere om foreningen